අපි අහිකුණ්ඨිකයන් නෙමේ, අපි විහාරමහාදේවියට යන්නෙ නෑ. අරගලෙන් රජයට පණිවිඩයක්

ආණ්ඩුව පවසන පරිදි තමන් ගෝඨාගෝගමෙන් ඉවත් වීමට සූදානම් නැති බව එහි අරගලයේ නියුතු නීතීඥවරු සදහන් කර සිටිති.

තවදුරටත් අරගලකරුවන් ගෝඨාගෝගමෙහි විරෝධතා දක්වන බවද ඔවුහු පවසති.

විහාර මහා දේවී එකට යන්න අපි අහිකුන්ඨකයෝ කියලා හිතුවද ? අපි ගෝඨා ගෝ ගමෙන් යන්නේ නැහැ

විහාර මහා දේවී එකට යන්න අපි අහිකුන්ඨකයෝ කියලා හිතුවද ? අපි ගෝඨා ගෝ ගමෙන් යන්නේ නැහැ

Posted by NewsCenter.lk on Sunday, 24 July 2022

Loading

Tell me 💬
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close