අමාත්‍යවරුන්ට විෂය පථ නම් කරමින් අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයක්.!

මෙරට නව අමාත්‍යවරුන්ට භාර වන විෂය පථ නම් කරමින් අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් කරයි.අංක 2289/43 දරන ගැසට් පත්‍රය ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහගේ අත්සනින් යුතුව ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.

මෙම අදාළ ගැසට් පත්‍රයට අනුව අභිනවයෙන් පත්වූ අමාත්‍යවරුන් හට භාර වන විෂයයන්, කාර්යයන් සහ දෙපාර්තමේන්තු සංස්ථා සහ ව්‍යවස්ථාපිත ආයතන නම් කරයි.

ඇමතිවරයෙක්ට නිශ්චිතව පවරනු නොලැබූ සියලු විෂයන් සහ කාර්යයන් දෙපාර්තමේන්තු, රාජ්‍ය සංස්ථා සහ ව්‍යවස්ථාපිත ආයතන තවදුරටත් ජනාධිපති භාරයේ පවතින බව ප්‍රකාශයට පත් කළ ගැසට් පත්‍රයේ වැඩිදුරටත් සදහන් වේ.

Loading

Tell me 💬
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close