ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් දැනුම්දීමක්.

මෙරට ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කළේ, 13 සඳුදා රජයේ නිවාඩු දිනයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කළද එහි ප්‍රධාන කාර්යාලය සහ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල විවෘතව පවතින බවයි.

එළඹෙන ජූනි 13 වැනි සදුදා දින රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශය විසින් විශේෂ රජයේ නිවාඩු දිනයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කළේය.

මෙරට පවතින ප්‍රවාහන ගැටළු සහ රජයේ කාර්යාල ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී පවතින දුෂ්කරතා හේතුවෙන් මෙම තීරණය ගෙන ඇති බව සදහන් කළේය.

S H A R E - with your friends - 🔻
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close
Highlights
Close