ඉරිදා දිනට විශේෂ වු විදුලි කප්පාදුව.

මෙරට අද (24) දිනයේත් මහජන උපයෝගිතා කොමිසම විසින් පැය 3ක විදුලි කප්පාදුවක් සිදු කිරීමට විදුලිබල මණ්ඩලයට අවසර ලබාදී ඇත.

A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,P,Q,R,S,T,U,V,W යන කලාපවලට දහවල් කාලයේ පැයයි විනාඩි 40ක කාලයක් සහ රාත්‍රී කාලයේ පැයයි විනාඩි 20ක විදුලි කප්පාදුවක් සිදු කරයි.

Loading

guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close