ගෝඨාගෝගම ශාඛාවට ප්‍රහාරයක්.

මෙරට ඇඹිලිපිටියේ පිහිටුවා තිබූ ගෝඨාගෝගම අරගල ශාඛාවට ප්‍රහාරයක් එල්ල වී ඇතැයි වාර්තා වේ.මෙම ප්‍රහාරය ඊයේ රාත්‍රී මෙම ප්‍රහාරය එල්ලවී තිබේ.

කොළඹ ගාළුමුවදොර පිහිටුවා තිබූ ගෝඨාගෝම අනු ශාඛාවක් ලෙස මෙම ශාඛාව පිහිටුවා තිබෙන්නේ දැනට සති කිහිපයක සිට වේ.

Loading

guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close