පෝලිම්වල ජනතාවට ආරක්ෂක අංශ එළව එළවා පහරදෙයි.(video)

මෙරට මිද්දෙණිය ඉන්ධන පිරවුම්හලක තෙල් පෝලිමේ සිටි ජනතාව හා ආරක්ෂක අංශ අතර ගැටුමක් අද පස්වරුවේ ඇතිවිය.ආරක්ෂක අංශ නිලධාරීන්ගෙන් ප්‍රබල ප්‍රහාරයක් ජනතාවට එල්ල වූ ආකාරයක් දැකගත හැකි විය.

Loading

guest

2 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close