සති අන්තයේ විදුලි කප්පාදුව සිදුවන්නේ මෙහෙමයි.

අද (16) දිනයේ විදුලි කප්පාදු කාලසටහන ප්‍රකාශයට පත්කර ඇත.විදුලි කප්පාදුවේ වෙනසක් කර ඇත.

A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,,LP,Q,R,S,T,U,V සහ W යන කලාපවලට දහවල් කාලයේ පැයයි විනාඩි 40ක විදුලි කප්පාදුවක් වන අතර රාත්‍රී කාලයේ පැයයි විනාඩි 20ක විදුලි කප්පාදුවක් සිදු කෙරෙනු ඇත.

Loading

Tell me 💬
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close