විශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් කරයි.නව අමාත්‍යංශයක්.

මෙරට තාක්ෂණ සහ ආයෝජන ප්‍රවර්ධන ලෙස නව අමාත්‍යධුරයක් ස්ථාපිත කරමින් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ විසින් අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් කර ඇත.

S H A R E - with your friends - 🔻
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close
Highlights
Close