එළවළු කිලෝව රුපියල් 1000යි.හාල්මැස්සන් කිලෝව රුපියල් 3000යි.නවතම මිල ගණන් මෙන්න.

පවතින දැඩි ආර්ථික අර්බුදය මේ වන විට ජනතාවගේ කුසගින්නට දැඩි ලෙස දැනෙන්නට පටන් ගෙන ඇත.මීට මාස කිහිපයකට පෙර රුපියල් 100 නොඉක්ම වූ ඇතැම් එළවළු මිල ගණන් මේ වන විට රුපියල් 1000කට ආසන්න වෙමින් ඇත.

මෙරට සුපිරි වෙළෙඳ සැල්වල රුපියල් 250කට පමණ අලෙවි වූ බිත්තර දහයක අසුරනය මේ වන විට රුපියල් 515 කි.

සාමාන්‍ය වෙළඳපොලේ එළවළු මිල ගණන්

මාළු මිරිස් 890
තක්කාලි 890
කැරට් 500
බීට් රූට් 600
දෙහි 950
අමු මිරිස් 900
ලීක්ස් 320
තුඹ කරවිල 1380
පතෝල 480
වැටකොලු 550
කැරට් 890
දඹුල 660
මෑ කරල් 460
ලොකු ලූනු 290
රතු ලූනු 960
සුදු ලූනු 840
අර්තාපල් 390

සාමාන්‍ය වෙළඳපොලේ මාළු මිල ගණන්

ලින්නා 1380
ලේන පරවි 1440
දැල්ලා 2130
කාරල්ලා 7900
අලගොඩුවා 1230
ඉස්සා 1690ක්

සාමාන්‍ය වෙළඳපොලේ කරවල මිල ගණන්

හාල්මැස්සන් 3000
බලයා 2400
කට්ටා 3400
තලපත් 3600
කීරමින් 3000
කූනිස්සන් 2000

S H A R E - with your friends - 🔻
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close
Highlights
Close