අගමැතිවරයා හා අමාත්‍ය මණ්ඩල ඕනෑම වෙලාවක ඉවත් කරන්න පුළුවන්.යෝජනාවලියක් ජනපති පැත්තෙන් එනවා.

මෙරට අගමැතිවරයා හා අමාත්‍ය මණ්ඩලය ඕනෑම අවස්ථාවකදී ඉවත් කිරීමේ බලය සහ ඕනෑම අමාත්‍යංශයක් ඕනෑම මොහොතක පවරා ගැනීමේ බලය ජනාධිපතිවරයා සතු වන යෝජනාවලියක් 21 වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට ඇතුළත් කිරීමට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පාර්ශ්වයෙන් සැලසුම් කර ඇති බව වාර්තා වෙයි.

වසර 2ක් ඉක්මවූ තැන අගමැතිවරයා ඉවත් කිරීමේ බලය ජනාධිපතිවරයා සතු වුවද, 19 වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය හරහා එය සීමා කිරීමට පියවර ගෙන තිබිණ.පසුගිය 2018 ඔක්තෝබර් මාසයේදී සිදුවූ දින 52 කුමන්ත්‍රණයේදී මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට අගමැති ධුරය අහිමි වූයේද මෙම 19 වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය තුළ තිබූ එම වගන්තිය හේතුකොට ගෙන වේ.

මෙම තත්ත්වය සලකා බලා ඕනෑම අවස්ථාවක ජනාධිපතිවරයාට අගමැතිවරයා ඉවත් කිරීමේ බලතල සහ ඕනෑම අමාත්‍යංශයක් ඕනෑම මොහොතක පවරා ගැනීමේ බලතල ජනාධිපතිවරයා වෙත 21 වැනි ව්‍යවස්ථාවට ඇතුළත් කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බවද වාර්තා වේ.

S H A R E - with your friends - 🔻
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close
Highlights
Close