ආයෙමත් සහල් වලට පාලන මිලක්.නව මිල ගණන්.

මෙරට සහල් මිලට යළිත් වතාවක් පාරිභෝගික අධිකාරිය විසින් පාලන මිලක් නියම කර ඇත.නාඩු කිලෝවකට රුපියල් 220කුත් සම්බා කිලෝවකට රුපියල් 230කුත් කීරි සම්බාවලට රුපියල් 260කුත් වශයෙන් මිල නියම කර ඇත.

S H A R E - with your friends - 🔻
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close
Highlights
Close