මිලියන 500කට වඩා ඉතිරි කළ විදුලි සංඥ පද්ධතියක්

මෙරට කුරුණෑගල සිට වැල්ලව දක්වා දුම්රිය මාර්ගයේ ස්වයංක්‍රීය ආලෝක සංඥා පද්ධතිය හා දුම්රිය හරස්මාරගයන් හී ආලෝක සඥා පද්ධතිය ඉදිකිරීමේ කටයුතු මේ වනවිට අවසන් අදියරට පැමිණ ඇත.

මෙම ජූලි මස අවසානය වන විට මෙම පද්ධති දුම්රිය මෙහෙම් සඳහා ලබා දීමට නියමිතව ඇත.

විදේශීය කොන්ත්‍රාත්කරුවන් විසින් සිදු කරන මීට සමාන ව්‍යාපෘති හා සැසඳීමේදී මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින් දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවට රුපියල් මිලියන 500 කට වැඩි මුදලක් ඉතිරි වී ඇති බව සදහන් කරයි.

Loading

Tell me 💬
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close