ගොවීන් තවත් අසරණ කරයි.ගොයම් අතරින් දළඹුවෝ මතුවෙයි.

මෙරට ගොවීන් පොහොර සහ කෘමිනාශකත් නැතිව වගා කරන්න නොවිදිනා දුක් විදිනවා.මහන්සියෙන් කළ වගාවටත් දැන් දළඹුවන්ගෙන් පීඩා මතුවෙලා.කල වගාවත් නැතිවෙන තත්ත්වයකට පත්වෙලා.

S H A R E - with your friends - 🔻
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close
Highlights
Close