කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව මුලින්ම යුරියා ලබාදෙන්නේ මේ අයටයි.

මෙරට සාමාන්‍යයෙන් මහ කන්නය සඳහා අවශ්‍ය බීජ වී නිෂ්පාදනය කරනුයේ යල කන්නයේදීය නමුත් 2022 යල කන්නයේ බීජ වී වගා කළ ගොවීහු රසායනික පොහොර නොමැතිකම නිසා විශාල ගැටළුවකට මුහුණ පා සිටියි.

මෙරට ගොවි සංවිධාන නියෝජිතයින් සමඟ සිදු කළ සාකච්ඡාවලදී හෙළිදරව් වූ කරුණු අනුව බිත්තර වී වගා කරන ගොවීන්ට අවශ්‍ය රසායනික පොහොර කඩිනමින් ලබා දීමට පියවර ගන්නා ලෙස අමාත්‍යවරයා කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවට උපදෙස් ලබා දෙයි.

මෙරට මහවැලි කලාප ඇතුළුව දිවයිනේ පළාත් නවයම ඇතුළත් වන පරිදි හෙක්ටයාර් 6,774.3ක මෙවර යල කන්නයේ බීජ වී වපුරා ඇත.

මෙම කුඹුරු ප්‍රමාණයට අවශ්‍ය පරිදි යූරියා මෙ. ටො. 1524ක්, TSP ( Tipple Super Phosphate ) පොහොර මෙ. ටො. 372.6ක් සහ MOP ( Murate OF Potash ) මෙ. ටො. 406.5ක් වශයෙන් මේ වනවිට නිකුත් කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බව කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව අමාත්‍යවරයාට දැනුම් දෙයි.

යල කන්නයේ බීජ වී නිෂ්පාදනය අඩාල වුවහොත් 2022 / 23 මහ කන්නය සඳහා බිත්තර වී සපයා ගැනීම අසීරු වනු ඇත.ගුණාත්මක භාවයෙන් යුත් බීජ වී ගොවීන්ට ලබාදීමේ අරමුණෙන් මෙම පියවර ගත් බව ද අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.

S H A R E - with your friends - 🔻
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close
Highlights
Close