ආහාර සදහා ඉතාලියෙන් හදිසි ආධාරයක්.

වත්මන් අර්බුදකාරි තත්වය යටතේ මෙරට ආහාර සුරක්ෂිතතාව ඉහළ නැංවීම සදහා යුරෝ 300,000 ක හදිසි ආධාරයක් ලබාදීමට නියමිත බව කොළඹ පිහිටි ඉතාලි තානාපති කාර්යාලය දන්වා සිටී.

එමෙන්ම ඉතාලි තානාපති කාර්‍යාලය කියා සිටින්නේ,“මෙම දායකත්වය ලෝක ආහාර වැඩසටහන හරහා යොමු කෙරෙන අතර, ආහාර ආධාර සැපයීම මෙන් ම ඉලක්කගත මුදල් හුවමාරු කිරීම් සහ ආර්ථික අර්බුදය හමුවේ වඩාත් අවදානමට ලක්විය හැකි අයට වෙනුවෙන් බෙදා හැරීම සඳහා මෙම අරමුදල්වලින් කොටසක් යොමු කිරීමට නියමිතයි බවයි

Loading

Tell me 💬
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close