අද විදුලි කප්පාදුව සිදුවන්නේ මෙහෙමයි.

අද (10) දින ද පැය 2යි විනාඩි 15ක විදුලි කප්පාදුවක් සිදුකිරීමට මහජන උපයෝගීතා කොමිසම විසින් විදුලිබල මණ්ඩලයට අවසර ලබාදී ඇත.

A සිට W දක්වා කළාප වලට අද දිනයේ මෙම විදුලි කප්පාදුව සිදුවනු ඇත.

S H A R E - with your friends - 🔻
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close
Highlights
Close