අද විදුලි කප්පාදුව සිදුවන්නේ මෙහෙමයි.

අද (09) දිනයේදී ද පැය 2යි විනාඩි 15ක විදුලි කප්පාදුවක් සිදුකිරීමට මහජන උපයෝගීතා කොමිසම විසින් විදුලිබල මණ්ඩලයට අවසර ලබාදී ඇත.අද දිනයේ විදුලි කප්පාදුව සිදුකෙරෙන කාලටසහන,

S H A R E - with your friends - 🔻
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close
Highlights
Close