ආශුගේ ලිංගික අපචාරය ගැන සියලුම රටවල ජනාධිපතිවරුන් දැනුවත් කළා.!

හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආශු මාරසිංහ විසින් සිදු කරන ලද ලිංගික අපචාරය සම්බන්ධයෙන් ලොව පුරා සියලු රටවල් වලට ජනාධිපතිවරුන්ටත් තානාපති කාර්යාල දැනුවත් කර ඇතැයි ආදර්ශා කරදන සඳහන් කරයි.

තම බලු පැටියාට සිදු වූ අසාධාරණය සම්බන්ධයෙන් නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතන, ජනාධිපතිතුමන් නිසි ආකාරයකින් ක්‍රියාත්මක වී සාධාරණයක් ඉටු වනු ඇතැයි තමන් බලාපොරොත්තු වන බවද ඇය සදහන් කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිය ඉදිරියේ මෙය පවතින කාරණාවක් බවත් ඉදිරියට මෙම කටයුත්තට අදාල නීතිමය කටයුතු ඉදිරියටත් සිදු වන බවද ඇය සදහන් කරයි.

S H A R E - with your friends - 🔻
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close
Highlights
Close