බැසිල්ට නීතීඥවරුන්ගේ අප්‍රසාදය එල්ල වෙයි.(video)

මෙරට මල්වානේ නිවස පිළිබඳ ගම්පහ මහාධිකරණයේ විභාග වූ නඩුවට බැසිල් රාජපක්ෂ ඇතුළු විත්තිකරුවන් පැමිණි වාහන අධිකරණය ඉදිරිපිට නවතා තැබීමට එරෙහිව නීතිඥවරුන්ගේ අප්‍රසාදය එල්ල වෙයි.

මෙරට සාමාන්‍යයෙන් නීතිඥවරුන්ගේ වාහනවත් එහි නැවැත්වීමට අවසර ලබා නොදෙන පසුබිමක, නඩුවක විත්තිකරුවන්ගේ වාහන සහ ඔවුන්ගේ ආරක්ෂක රථ එහි නවතා තැබීම පිළිබද නීතිවරුන් දැඩි අප්‍රසාදයෙන් යුතුව අදහස් පළ කරයි.

S H A R E - with your friends - 🔻
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close
Highlights
Close