මැතිවරණ නීතිරීති පිළිබද දැනුවත් කරමින් විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කරයි.!

මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව තුළ බෙදීමක් ඇති වී තිබෙන බවට මාධ්‍ය වාර්තා කර ඇති පසුබිමක එම කොමිෂන් සභාව විසින් මැතිවරණ නීතිරීති පිළිබදව දැනුවත් කරමින් විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කරයි.

S H A R E - with your friends - 🔻
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close
Highlights
Close