ගුරුවරුන්ට අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයෙන් විශේෂ දැනුම්දීමක්.!

විවිධ හේතුන් මත තමාගේ නිත්‍ය සේවා ස්ථානය වන පාසල්වලින් බැහැරව එළඹෙන දෙසැම්බර් 31 වන දින දක්වා වෙනත් පාසල්වල සේවය කරන ගුරුවරුන්‍ගේ අනුයුක්තය දීර්ඝ කිරීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තීරණය කරයි.

එම ගුරුවරුන්ට ඉදිරියේදී මාරු මණ්ඩල මගින් ස්ථාන මාරුවීම් ලබාදෙන තෙක් එළඹෙන 2023 වසරේ මාර්තු මස 24 වනදා දක්වා ඔවුන්ගේ අනුයුක්තය දීර්ඝ කරන බවද අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය සදහන් කරයි.

එළඹෙන 31 වනදා දක්වා අනුයුක්තව සිටින ගුරුවරුන් සම්බන්ධයෙන් නැවත ලිපියක් නිකුත් නොකරන බවත් මීට අදාලව නිකුත් කර ඇති ලිපියම එළඹෙන වසරේ මාර්තු 24 වනදා දක්වා බලාත්මක බවද අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සදහන් කරයි.

S H A R E - with your friends - 🔻
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close
Highlights
Close