රටේ සිස්ටම් චේන්ජ් එක ඉල්ලු තරුණ තරුණියන්ට ආරාධනා කරනවා මැතිවරණය එන්න.!

පළාත් පාලන මැතිවරණයට සමඟි ජන බලවේගයත් සමඟ එකතු වී ඉදිරිපත් වන ලෙස පසුගිය කාලය පුරා සිස්ටම් චේන්ජ් එක ඉල්ලු තරුණ තරුණියන්ට ආරාධනා කර සිටින බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස්.එම්.මරික්කාර් සදහන් කරයි.

රටේ තරුණයින් පසුගිය කාලය පුරා ඉල්ලු සිස්ටම් චේන්ජ් එක එතැනින් ආරම්භ කළ හැකි බවද පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස්.එම්.මරික්කාර් සදහන් කරයි.

ජනාධිපතිවරයා ප්‍රමුඛ රජය මැතිවරණය කල් දැමීමට තවදුරටත් විවිධ උපක්‍රම යොදන්නේ නම් ජනවාරියේ නගරයක් පාසා ජනතාව පාරට ගෙන එන බව මරික්කාර් මන්ත්‍රීවරයා තවදුරටත් සදහන් කරයි.

S H A R E - with your friends - 🔻
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close
Highlights
Close