අද දිනයේ විදුලි කප්පාදුව සිදුවන්නේ මෙහෙමයි.

මෙරට අද (12) දිනයේදී ද පැයක විදුලි කප්පාදුවක් සිදුකිරීමට මහජන උපයෝගිතා කොමිසම විසින් විදුලිබල මණ්ඩලයට අවසර ලබාදී ඇත.

‘A’ සිට ‘W’ දක්වා කලාප වලට පැයක විදුලිය කප්පාදුව සිදු කෙරෙන බව විදුලි බල මණ්ඩලය සදහන් කළේය.

S H A R E - with your friends - 🔻
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close
Highlights
Close