ඉන්ධන සලාක ක්‍රමයට ලබාදෙන්නේ මෙහෙමයි.අංකය අනුව ඉන්ධන.

මෙරට ඉන්ධන ලබා දීමේදී වාහනයේ අංකය අනුව මාසයකට හෝ සතියකට දිනයක් පමණක් ඉන්ධන ලබා දීම සදහා වැඩපිළිවෙලක් යෝජනා වී ඇති බව වාර්තා වේ.ඉන්ධන තොග අත්‍යවශ්‍ය සේවා සඳහා කළමනාකරණය කර ගැනීම මෙහි අරමුණ වී ඇත.

පෞද්ගලික බස් රථ, පාසල් සිසු ප‍්‍රවාහන රථ, කාර්යාල කාර්ය මණ්ඩල නිලධාරීන්, බහාලුම් ප්‍රවාහනය ඇතුළු අත්‍යවශ්‍ය සේවා සඳහා ප්‍රමුඛතාවය ලබා දෙමින් ඉන්ධන බෙදාහැරිම තීරණය කරයි.සෙසු වාහන සදහා මාසිකව නිශ්චිත ඉන්ධන ප්‍රමාණයක් පමණක් නිකුත් කිරීමටද නියමිතව ඇත.

S H A R E - with your friends - 🔻
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close
Highlights
Close