ලාෆ් ගෑස් මිල තවත් අඩු කරයි.!

ලාෆ් ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට අඩු කිරීමට ලාෆ් ගෑස් සමාගම තීරණය කරයි.

ලාෆ් ගෑස් කිලෝග්‍රෑම් 12.5 ක ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 220 කින් පහළ දමා ඇත.

ඒ අනුව කිලෝග්‍රෑම් 12.5ක ගෑස් සිලින්ඩරයක නව මිල රුපියල් 5,080 ක් බව සමාගම සදහන් කරයි.

ලාෆ් ගෑස් කිලෝග්‍රෑම් 5ක සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 88 කින් අඩු කර ඇත.

ඒ අනුව කිලෝග්‍රෑම් 5ක සිලින්ඩරයක නව මිල රුපියල් 2,032 ක් බවද සමාගම සදහන් කරයි.

S H A R E - with your friends - 🔻
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close
Highlights
Close