පළවැනිදා සිට බදු ඉවත් කිරීමෙන් පසු මිල අඩු වූ උපකරණ.!

පසුගිය පළවැනිදා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි සූර්ය බල උත්පාදනය සඳහා යොදා ගන්නා උපාංග ආනයනය කිරීමේදී පනවා තිබූ 10%ක වරාය හා ගුවන්තොටුපල බද්ද ඉවත් කරයි.

ඒ අනුව, ඉන්වර්ටරයක මිල රුපියල් 10,000 – 12,000ක් අතර මිලකින් පහල යනු ඇති බව ජාතික වානිජ මණ්ඩලයේ පුනර්ජනනීය බලශක්ති කවුන්සිලයේ සභාපති ආචාර්ය ලක්මාල් ප්‍රනාන්දු සදහන් කරයි.

මුදල් අමාත්‍යාංශය මෙම බදු ඉවත් කිරීම සිදුකර තිබූ බව ජාතික වානිජ මණ්ඩලයේ පුනර්ජනනීය බලශක්ති කවුන්සිලයේ සභාපතිවරයා සදහන් කරයි.

S H A R E - with your friends - 🔻
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close
Highlights
Close