සම්පූර්ණ විදුලිබලය දෙන්න ඕනේ.. විදුලිබිල වැඩි කරන ක්‍රමවේද පනතේ නෑ.. මේක විහිළුවක්.. අවසන් තීරණය ගන්නේ අපි.!

විදුලිබිල වැඩිකිරීම සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් මහජන උපයෝගීතා කොමිසමට කිසිදු දැනුම්දීමක් සිදුකර නොමැති බව මහජන උපයෝගිතා කොමිසම සභාපති ජනක රත්නායක සදහන් කරයි.

මෙතෙක් ජනාධිපතිවරයා තමාට කිසිදු කැඳවීමක් සිදුනොවුණ බවත් අපි බලාගෙන ඉන්නෙ එතුමාට ගිහින් මේ ගැන පැහැදිලි කරන්න බවද ‘දෙරණ BIG FOCUS’ වැඩසටහනට එක්වෙමින් සභාපති ජනක රත්නායක මේ බව සදහන් කරයි.

සභාපති ජනක රත්නායක තවදුරටත් සදහන් කළේ,

“විදුලි කප්පාදුවක් සිදුකරනවා ද? විදුලි බිල වැඩිකරනවා ද කියන පදනම මත විදුලිබිල  සංශෝධනය කිරීමේ කිසිම හැකියාවක් නෑ. ඒක පුහු තර්කයක්. මේ අවස්ථාව වෙද්දි විදුලිය පැය 2යි විනාඩි 20ක් කපනවා.

දැන් කරන්න ඕනේ සම්පූර්ණයෙන්ම විදුලිබලය දෙන්න ඕනේ. එතකොට කියන්න ඕනේ අපි දැන් විදුලිය දීලා තියෙන්නේ මෙන්න අපේ වියදම අයකර ගන්න ඕනේ කියලා. ඒක සාධාරණයි. මට හිතෙන්නේ මේක විහිළුවට කාරණාවක්.

විදුලිබිල වැඩිකිරීමේ ක්‍රමවේදයක් පනතේ නෑ.මේ විද්‍යානුකූලව කරන්නේ.අද දෙසැම්බර් 29 වෙනිදා. අද වෙනකල් කිසිම විදුලි බිල සංශෝධනය පිළිබඳ යෝජනාවක් විදුලිබල මණ්ඩලයෙන් තාම කෙරිලා නෑ.

ඒ අනුව මහජන උපයෝගීතා කොමිසමට මේ පිළිබඳ කිසිම තීරණයක් ගන්න බෑ. ඒ ක්‍රමවේදය ඒ යෝජනාව එන්න ඕනේ අපිට. ඒක කැබිනට් එකට දාන එක කිසිම ඵලයක් නෑ. මොකද ඒක නෙමෙයි ක්‍රමවේදය.

මේක කැබිනට් එකට දානවා දානවා කියලා මහජනතාව බයකරන්න කරන්න හදනවා ද දන්නෙත් නෑ. ඒ ක්‍රමවේදය තියෙන්නේ යෝජනාවක් තියෙනවා නම්, එය මහජන උපයෝගීතා කොමිසමට ඉදිරිපත් කළ යුතුයි. අපි තාමත් බලාගෙන ඉන්නවා තීරණයක් ගන්න.”

S H A R E - with your friends - 🔻
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close
Highlights
Close