නගර සීමාවේ පාසල් වලට නිවාඩු ලබාදෙයි.

මෙරට කොළඹ නගර සීමාවේ රජයේ සියලු පාසල් සහ රජයේ අනුමත පෞද්ගලික පාසල්වලට ලබන සතියේ නිවාඩු ලබා දෙන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ ලේකම් සඳහන් කළේය.

එම දරුවන්ගේ ඉගැන්වීම් කටයුතු Online ක්‍රමයට කිරීමට අවසර හිමි වේ.

S H A R E - with your friends - 🔻
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close
Highlights
Close