අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක්.සහල් වලට උපරිම සිල්ලර මිලක්.

මෙරට අද (10) සිට සුදු කැකුළු/රතු කැකුළු සහල් (දේශීය) කිලෝ ග්‍රෑම් එකක් සඳහා උපරිම සිල්ලර මිලක් ප්‍රකාශයට පත් කරමින් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කරයි.සහල් කිලෝ එකක උපරිම සිල්ලර මිල රුපියල් 210කි.

S H A R E - with your friends - 🔻
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close
Highlights
Close