පවිත්‍ර යළිත් එළියට දමයි.?

මෙරට අලුතින් ගැසට් කරන ලද ළමා හා කාන්තා අමාත්‍යංශය පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මියට ලබා දීමට මුලින් තීන්දු වී තිබුණද මේ වනවිට එය වෙනස් වී ඇති බව දැනගන්නට ඇත.

මැයි 9 වැනිදා ගෝඨාගෝගමට එල්ල වූ ප්‍රහාරයට පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මියගේ නමද සම්බන්ධ වී තිබීම ඊට හේතු වී ඇති බව වාර්තා වේ.වෙනත් කාන්තාවකට එම අමාත්‍ය ධූරය ‌ලැබෙනු ඇති බව වාර්තා වෙයි.

S H A R E - with your friends - 🔻
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close
Highlights
Close