අද විදුලි කප්පාදුවේ කාලසටහන.!

අද (30) දින මහජන උපයෝගිතා කොමිසම විසින් පැය 2යි විනාඩි 20ක විදුලි කප්පාදුවක් සිදුකිරීමට විදුලිබල මණ්ඩලයට අවසර ලබාදී ඇත.

ඒ අනුව A B C D E F G H I J K L P Q R S T U V W යන කලාප වලට සවස් කාලයේ පැයක් සහ රාත්‍රී කාලයේ පැය 1යි විනාඩි 20ක විදුලි කප්පාදුවක් සිදුවනු ඇත.

අද විදුලි කප්පාදුවේ කාලසටහන..

S H A R E - with your friends - 🔻
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close
Highlights
Close