විදුලි කප්පාදුව තවත් ඉහළට.දවසට පැය 05ක්.?.

මෙරට ඉදිරි කාලයේ විදුලි කප්පාදු කාලය තවත් පැය 05ක් දක්වා ඉහළ දැමීමට සිදුවන තත්වයක් මතු වී ඇතැයි විදුලිබල මණ්ඩලයේ ආරංචි මාර්ග වාර්තා කරයි.නොරොච්චෝලේ බලාගාරය අනිවාර්යෙන් නඩත්තුවක් සඳහා කොටසක් නැවතත් අක්‍රිය කිරීමත් අමතර කොටස් සඳහා ගෙන්වා ගැනීමට ඩොරල් නොමැතිවීමත්, ගල් අඟුරු ගෙන ඒමට ඩොලර් හිග තාවයක් මත මෙම තත්ත්වය මතුව ඇත.

මෙරට දැනට ගබඩා කර ඇති ගල් අඟුරු තොග අවසන් වීමට පෙර සැප්තැම්බර් 15 දිනට පෙර අලුත් තොග ලබාගැනීමට කටයුතු කළ යුතුව ඇතත් ඒ සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු ඉටු වී නැති බව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ ඉංජිනේරු සංගමය සඳහන් කළේය.විදුලිය නිපදවීමට අවශ්‍ය ඩීසල් තොග නොලැබෙන්නේ නම් විදුලිය කප්පාදු කාලය තවත් දීර්ඝ වනු ඇතැයි ද ඔවුහු සදහන් කළේය.

Loading

guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close
Highlights
Close