කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය දැඩි තීරණයක් ගනී.. බීජ ආනයනය නවතයි.!

එළවළු බීජ මෙරටට ආනයනය කිරීම සියයට 100%කින් නතර කිරීම සඳහා අවශ්‍ය දේශීය බීජ නිෂ්පාදනය කිරීමේ වැඩපිළිවෙළක් ආරම්භ කළ බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය සදහන් කරයි.

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව විසින් දේශීය එළවළු බීජ නිෂ්පාදනය අරඹා තිබෙන බවත් දැනට එළවළු බීජ අවශ්‍යතාවයෙන් පතෝල සියයට 100%ක්, මෑකරල් සියයට 93%ක් සහ කරවිල සියයට 89%ක් නිෂ්පාදනය අරඹා තිබෙන බවද අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර සදහන් කරයි.

තවද වම්බටු සියයට 79%ක්, බෝංචි සියයට 64%ක්, බණ්ඩක්කා සියයට 61%ක්, මාළු මිරිස් සියයට 44%ක්, තක්කාලි සියයට 27%ක් සහ රාබු සියයට 39%ක් වශයෙන් බීජ නිෂ්පාදනය ආරම්භ කර තිබෙන බවද අමාත්‍යවරයා සදහන් කරයි.

රටේ එළවළු බීජ අවශ්‍යතාවය කිලෝ ග්‍රෑම් 800,000ක් පමණ වන අතර ඉන් උඩරට එළවළු සඳහා කිලෝ ග්‍රෑම් 100,000ක්, පහතරට එළවළු සඳහා කිලෝ ග්‍රෑම් 700,000ක් ලෙස අවශ්‍යතාවය පවතින බවද අමාත්‍යවරයා සඳහන් කරයි.

එළඹෙන 2030 වසර වනවිට එළවළු බීජ ආනයනය සියයට 100%කින්ම නැවැත්වීම ඉලක්ක කරමින් මෙම වැඩපිළිවෙළ ක්‍රියාත්මක බවද කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර සදහන් කරයි.

Loading

Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close