පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් රත්‍රං තොගයක් සමග රේගු දැලේ.!

කටුනායක ගුවන් තොටුපොළේ දී මෙලෙස රේගු නිලධාරින් විසින් අද (23) අත්අඩංගුවට ගෙන තිබුනේ විදෙස්ගතව සිට පැමිණි පුත්තලම දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අලි සබ්රි රහීම්ය. අත්අඩංගුවට පත්වන අවස්ථාවේ ඔහු සතුව රත්රන් කිලෝ තුනහමාරක් තිබී ඇත.

විදෙස්ගතව සිට පැමිණෙන අලි සබ්රි පිළිබඳව මුලින්ම සැකයට භාජනය වී ඇත්තේ ගුවන් තොටුපළ ආරක්ෂක නිලධාරීන්ට වන අතර ඔවුන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයා නවතා විශේෂ පරීක්ෂාවකට ලක්කොට ඇත.ඉන්පසුව රේගු නිලධාරීන් ද පරීක්ෂා කිරීමෙන් අනතුරුව අලි සබ්රි කටුනායක පොලිසිය මගින් අත්අඩංගුවට ගෙන රඳවා ප්‍රශ්න කරනු ලබයි.

Loading

1 Comment
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
RSS