රටේ සියලුම කාන්තාවන් වෙනුවෙන් නව පනතක්.!

රටේ කාන්තාවන් වෙනුවෙන් නව පනත් කෙටුම්පතක් පාර්ලිමේන්තුවට ගෙන ඒම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමි වූ බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගීතා කුමාරසිංහ සදහන් කළාය.

ඒ අනුව ගෘහස්ථ ප්‍රචණ්ඩත්වය වැළැක්වීමේ නව පනත් කෙටුම්පතක් පාර්ලිමේන්තුවට ගෙන එන බවත් එම පනත් කෙටුම්පතින් ගෘහස්ථ ප්‍රචණ්ඩත්වයට ලක්වන කාන්තාවන් වෙනුවෙන් නඩුවක් ගොනු කිරීමට ඇයගේ සමීප කෙනෙකුට ඉදිරිපත් වීමට අවස්ථාව හිමිවන බවද සදහන් කළාය.

ගම්පහ, රත්නපුර, කොළඹ, මාතර, මඩකලපුව, අනුරාධපුර, මොණරාගල හා නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්ක කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් හිංසනයට පත් කාන්තාවන් සඳහා තාවකාලික රැඳවුම් මධ්‍යස්ථාන 11ක් ක්‍රියාත්මක බවද රාජ්‍ය අමාත්‍යවරිය සදහන් කළාය.

රාජ්‍ය අමාත්‍යවරිය තවදුරටත් සදහන් කළේ,

” මේ වනවිට අපි කාන්තාව සවිබල ගැන්වීමේ පනත් කෙටුම්පත ගැසට් කරලා, කැබිනට් එකට ඉදිරිපත් කරලා, සියල්ලම තියෙනවා. නමුත් ඒ අතර, නැවත සංශෝධනයකට යෑමට සිද්ධවෙලා තියෙනවා. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීනි සංසදය විසින් තව අලුත් යෝජනාවක් සහ තියෙන දේවල් වෙනස් කිරීම්වලට භාජනය කරලා තියෙන නිසා. මොකද මේ පනත පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත වීම තුළින් මං හිතන්නේ විශේෂයෙන්ම කාන්තා කොමිෂන් සභාව පිහිටුවීමට ප්‍රතිපාදන අපිට තියෙනවා.”

Loading

Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close