පොලී අනුපාත ගැන දැනුම්දීමක්.!

එරට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල මගින් අරමුදල් පහසුකම (Extended Fund Facility) ලැබීම හරහා පොලී අනුපාත නැවත වරක් ලිහිල් කළ හැකි බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සදහන් කරයි.

පොලී අනුපාත වැඩි කිරීම තුළ වෙළෙඳපොළ හැකිලීමේ අහිතකර බලපෑම් පිළිබඳව රජයේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව මහ බැංකු නිලධාරීන් සමග (23) පැවති සාකච්ඡාවකදී මේ බව සදහන් කරයි.

අඩු ආදායම්ලාභී ප්‍රජාවන්ට සිදුවන සමාජ බලපෑම පිළිබඳව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල නිරතුරුව සැලකිල්ලෙන් පසුවන බවත් එම බලපෑම් අවම කිරීම සඳහා වියදම් හැකිතාක් සීමා කිරීම වැනි ඇතැම් ආරක්ෂණ ක්‍රම අනුගමනය කර ඇති බවත් මහ බැංකුවේ නිලධාරීන් සදහන් කරයි.

IMF විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද සහ මහ බැංකුව විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ප්‍රතිසංස්කරණ වෙනුවෙන් අපක්ෂපාතිව පෙනී සිටිමින් සිය උපරිම සහය ලබාදීම, රජයේ මුදල් පිළිබද කාරක සභාවේ අරමුණ බවද එම කාරක සභා සභාපති ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා එහිදී සදහන් කරයි.

2023 පළමු කාර්තුව තුළ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල විසින් සිය පළමු වාරිකය ලබා දෙනු ඇති බවට අපේක්ෂා කරන බවද ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ කොන්දේසිවලට අනුගතවීම සඳහා සිදුකළ යුතු සමාජ ප්‍රතිසංස්කරණ සහ ඒවායේ බලපෑම පිළිබදව ද මෙහිදී කමිටුවේ අවධානය යොමුවිය.  

සමාජයේ අඩු ආදායම්ලාභී ප්‍රජාවන්ට සිදුවන සමාජ බලපෑම පිළිබඳව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල නිරතුරුව සැලකිල්ලෙන් පසුවන බවත් එම බලපෑම් අවම කිරීම සඳහා රජයේ වියදම් හැකිතාක් සීමා කිරීම වැනි ඇතැම් ආරක්ෂණ ක්‍රම අනුගමනය කර ඇති බවද මහ බැංකුවේ නිලධාරීන් එහිදී සදහන් කරයි.

S H A R E - with your friends - 🔻
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close
Highlights
Close