පොළී අනුපාතිකය සම්බන්ධයෙන් විශේෂ දැනුම්දීමක්.!

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය (24) පැවති රැස්වීමේදී ප්‍රතිපත්ති පොළී අනුපාතිකය පවතින මට්ටමේ සිට නොවෙනස්ව පවත්වාගෙන යාමට තීරණය කර ඇත.

නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම් අනුපාතිකය සියයට 14.50% සීමාවේත් නිත්‍ය ණය පහසුකම් අනුපාතිකය සියයට 15.50% සීමාවේත් පවත්වා ගෙන යාමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය තීරණය කරයි.

තවද ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අනුපාතය 4.00% මට්ටමේ නොවෙනස්ව පවතින බවද මහ බැංකු නිකුත් කල නිවේදනයේ දැක්වෙයි.

S H A R E - with your friends - 🔻
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close
Highlights
Close