යළිත් දිවයින පුරා බැංකු විවෘත වන්නේ මෙහෙමයි.!

දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය සඳහා රටේ බැංකු පසුගිය (29) සිට අද (03) දින දක්වා වසා දැමීමට රජය තීරණය කළේය.

එලෙස බැංකු වසා දැමීමට සමගාමීව කොටස් වෙළඳපොළද දින පහක් වසා දැමු අතර දීර්ඝ නිවාඩුවකින් පසුව බැංකු සහ කොටස් වෙළඳපොළ සාමාන්‍ය පරිදි හෙට (04) විවෘත කරයි.

හෙට දිනයේ සිට සාමාන්‍ය පරිදි රට පුරා සියලුම බැංකු ශාඛා විවෘත වන අතර ගනුදෙනුකරුවන්ට බැංකු සේවය යළිත් සුපුරුදු පරිදි ලබා ගත හැකිය.

Loading

RSS