බැසිල්ගේ උත්සාහය අසාර්ථකයි.!

පොදුජන පෙරමුණ පක්ෂය හිටපු අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ ඇතුළු පිරිසක් ජනාධිපති වික්‍රමසිංහට දැනුම් දී ඇත්තේ ජනාධිපතිවරණයක් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට පෙර මහ මැතිවරණයක් කැදවීම දේශපාලන වශයෙන් වාසිදායක බවයි.

එහෙත් තමන් ව්‍යවස්ථානුකූලව ජනාධිපතිවරණය කැඳවන බවත් මෙම වසරේ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයක් මේ මොහොතේ කැඳවන්නේ නැති බවද ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ දැනුම් දී ඇත.

බැසිල් රාජපක්ෂට හිතවත් පිරිස් විසින් හදිසි මහ මැතිවරණයකට යාමට පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරිය යුතු බවට යෝජනාවක් සම්මත කර ගැනීම සඳහා උත්සාහ දරා ඇතත් එම උත්සාහය මේ වන විට අසාර්ථක වී ඇත.

ඒ අනුව ජනාධිපතිවරණයට පෙර මහ මැතිවරණයක් පැවැත්වීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුවේ යෝජනාවක් සම්මත කර පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමට දැරූ උත්සාහය මුළුමනින්ම අසාර්ථක වී ඇත.

Loading

Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close