බය නැති බැසිල් රනිල් ලග වැද වැටෙයි.!

රට ගැන සිතා ඉදිරියේදී ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහට සහාය ලබාදෙන බව ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ පක්ෂයේ හිටපු ජාතික සංවිධායක බැසිල් රාජපක්ෂ සදහන් කරයි.

අපි බයත් නෑ ණයත් නෑ කියලා සඳහන් කරන්නේ ඉතාම ගෞවරයෙන් බවත් මේ රට බේරා ගැනීමට හැකියාව තියෙන්නේ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ ඔබතුමාට පමණක් බවද බැසිල් රාජපක්ෂ සදහන් කරයි.

බැසිල් රාජපක්ෂ තවදුරටත් සදහන් කළේ,

” රජයේ පාර්ශ්වයක් ලෙස අපි කටයුතු කරන හැම වේලාවෙම ජනාධිපතිතුමනි ඔබට අපි උදව් කළේ කිසියම් බයකටත් නෙමෙයි. ඒ වගේම අපි බයත් නෑ ණයත් නෑ කියලා සඳහන් කරන්නේ ඉතාම ගෞවරයෙන්.

අපේ පක්ෂයේ සියලුදෙනාම තීන්දුවක් අරගත්තා ඒ අවස්ථාවේ හැටියට මේ රට බේරා ගැනීමට හැකියාව තියෙන්නේ ඔබතුමාට කියලා. අන්න ඒ අවස්ථාවේදී අපි ඒ සහයෝගය අවංකව දුන්නා අද දක්වා.

ඉදිරියටත් ඒ සහයෝගය දක්වනවා කියන එක අපි කියනවා. ඒ කරන්නේ රට වෙනුවෙන් හා මේ රටේ ජනතාව වෙනුවෙන් කියන එක ඒ රටත්, ජනතාවත් ආරක්ෂා කරන තාක්කල් ඔබතුමාට සියලු ශක්තිය ලබාදෙනවා කියලා ඔබතුමාට සඳහන් කරනවා.”

කළුතර ප්‍රදේශයේ සංවිධානය කර තිබූ උත්සවයක් අමතමින් බැසිල් රාජපක්ෂ මේ බව සදහන් කරයි.

Loading

Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close