බිත්තර මිල ගැන ගැසට් නිවේදනයක්.. නව මිල ගණන් මෙන්න.!

පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියේ සභාපතිවරයා විසින් බිත්තර මිල සම්බන්ධයෙන් නව ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත.

එහි සුදු බිත්තරයක උපරිම සිල්ලර මිල රුපියල් 44ක් බවත් රතු බිත්තරයක උපරිම සිල්ලර මිල රුපියල් 46ක් ලෙස සදහන් කර ඇත.

S H A R E - with your friends - 🔻
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close
Highlights
Close