ප්‍රධාන මාර්ගයේ බිහිසුණු බස් අනතුරක්.!

සුඛෝපභෝගී බස් රථයක් මහියංගනය, මහනුවර ප්‍රධාන මාර්ගයේ මැදමහනුවර වංගු දෙක නමැති ස්ථානයේදී අනතුරට ලක්ව ඇත.

බස් අනතුරින් තුවාල ලැබූ බස් රථයේ රියදුරු, එහි හිමිකරු සහ තවත් අයෙක් ප්‍රතිකාර සඳහා තෙල්දෙණිය රෝහල වෙත ඇතුළත් කිරීමෙන් පසු වැඩිදුර ප්‍රතිකාර සඳහා පේරාදෙණිය රෝහල වෙත ඇතුළත් කර ඇත.

බස් රථය අනතුරට ලක්වන අවස්ථාවේ එම ස්ථානයේ පහළ මාර්ගයේ සුවසැරිය ගිලන් රථයක් ගමන් කර ඇති අතර එයට ඉන් අනතුරක් සිදුව නොමැති බවත් පසුව එම ගිලන් රථයෙන්ම තුවාලකරුවන් රෝහල්ගතකර ඇත.

Loading

RSS