පළමු වරට ජනතාවට තවත් පහසු කරමින් දුර බස් කාලසටහන අන්තර්ජාලයට.!

අද (10) දින පළමු වරට අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධනගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලයේ දුර සේවා බස් රථ කාලසටහන් අන්තර්ජාලයට ඇතුළත් කිරීම සිදු කළේය.

මගීන්ට ඉතා පහසුවෙන් දුර බස් රථ සේවා කාලසටහන 1315.lk වෙබ් අඩවියෙන් සහ 1315.lk ජංගම යෙදුම ඔස්සේ තමන් කැමති ආසනය තෝරාගෙන වෙන් කර ගැනීමේ හැකියාව ඇති අතර මුළු දිවයිනම ආවරණය වන පරිදි බස් රථ ගමනාන්ත සඳහා ආසන වෙන් කිරීමේ හැකියාව මේ හරහා ලැබෙන බවද සදහන් කරයි.

මගී ප්‍රවාහන තොරතුරු ලබා ගැනීම සහ ආසන වෙන් කිරීම ඇතුළු සියලු පහසුකම් එකම තැනකින් ගත හැකි ලංකාවේ විශාලතම වෙබ් අඩවිය මෙය වන අතර දිවයින පුරා පිහිටි 40කට අධික ප්‍රධාන බස් නැවතුම් පොළවල ඇති කවුන්ටර් හරහා මෙන්ම 1315 ක්ෂණික ඇමතුම හරහා මෙම සේවාව ලබා ගත හැකි බවත් එම ඇමතුම භාෂා තුනෙන් සමන්විත පැය 24 පුරාම ක්‍රියාත්මක වේ.

Loading

RSS