රාජ්‍ය ව්‍යාපාර සම්බන්ධයෙන් දැඩි තීරණයක් ගනී.!

තවදුරටත් මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් රාජ්‍ය ව්‍යාපාර පවත්වාගෙන යාමට මුදල් ලබාදිය නොහැකි බව මාධ්‍ය හමුවක් අමතමින් මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශෙහාන් සේමසිංහ සදහන් කරයි.

රාජ්‍ය ව්‍යාපාර ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය සඳහා වෙනම ඒකකයක් පිහිටුවා ඇති බවත් මේ සම්බන්ධයෙන් කරුණු අධ්‍යයනය කරමින් සිටින බවත් අදාළ ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය සම්බන්ධව පාර්ලිමේන්තුව දැනුවත් කිරීමට පියවර ගන්නා බවද රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සදහන් කරයි.

රටක් ලෙස ඉදිරියට යාමට තවදුරටත් රාජ්‍ය ව්‍යාපාර පවත්වා ගැනීමට මහා භාණ්ඩාගාරය විසින් මුදල් ලබාදිය නොහැකි බවත් අනාගතයේ ඇතිවන අභියෝගාත්මක ආර්ථික තත්ත්වයන්ට ඔරොත්තු දෙන රාජ්‍ය ව්‍යාපාර වෙනස් විය යුතු බවද රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සදහන් කරයි.

රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශෙහාන් සේමසිංහ තවදුරටත් සදහන් කළේ,

“කැබිනට් මණ්ඩලය එම ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය සඳහා අනුමැතිය ලබාදීම සිදුකරලා තියෙනවා. මුදල් අමාත්‍යාංශය යටතේ ඒ සඳහා වෙනම ඒකකයක් පිහිටුවලා ඒ ඒකකයේ නිලධාරීන් මේ වෙනකොට ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණයේ සුදුසුම ක්‍රමවේදය පිළිබඳ අධ්‍යනය කරනවා සහ සාකච්ඡා කරනවා අනෙකුත් රාජ්‍ය ආයතන සමග.”

Loading

Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close