බැදුම්කර වංචාව සම්බන්ධයෙන් මහ බැංකුව ගත් තීරණයක්.!

අද (05) දින ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය රැස්වී බැඳුම්කර වංචාව සම්බන්ධයෙන් සිදු කරන විමර්ශන කටයුතු සදහා “පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස්” සමාගමට පනවතා තිබූ තහනම තවත් මාස 06කින් දීර්ඝ කිරීමට තීරණය කර ඇත.

මහ බැංකුවේ බැඳුම්කර වංචාව හේතුවෙන් “පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස්” සමාගමේ කටයුතු කාලයක් තිස්සේ තහනම් කර තිබූ අතර තවත් තහනම් කර තිබූ මාස හයක කාලය අද දිනයේ නිමාවට පත්වීම හේතුවෙන් යළිත් තහනම දීර්ඝ කිරීමට තීරණය කර ඇත. 

Loading

Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close