ජනපතිගේ යෝජනාවට අනුමැතිය.. 08ක් පාර්ලිමේන්තුවට.!

අති විශේෂ ගැසට් නිවේදන මගින් ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබූ නියමයන්, රෙගුලාසි සහ නියෝග 8ක් පාර්ලිමේන්තු අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව ඇත.

මුදල්, ආර්ථික ස්ථායීකරණ සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යවරයා ලෙස ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ විසින් එම යෝජනාව කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර ඇත.

ඒ අනුව ගුවන් තොටුපළ සංවර්ධන බදු පනත යටතේ නිකුත් කළ නියමය, නිෂ්පාදන බදු (විශේෂ විධිවිධාන) පනත යටතේ නිකුත් කළ නියමය, මුදල් පනත යටතේ නිකුත් කළ නියෝග, මෝටර් වාහන මත සුඛෝපභෝගී බද්ද පිළිබඳ නිවේදනය පාර්ලිමේන්තු අනුමැතියට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව ඇත.

තවද ශ්‍රී ලංකා සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිෂන් සභා පනත යටතේ නිකුත් කළ රෙගුලාසි, සුරා බදු ආඥා පනත යටතේ නිකුත් කළ සුරා බදු නිවේදන දෙකක්, කැසිනෝ ව්‍යාපාර නියාමනය කිරීමේ පනත යටතේ නිකුත් කළ නියමයන් ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව ඇත.

Loading

Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close