ලඟ එන අවුරුද්දට අඩු වෙන කේක් මිල.!

පසුගිය දින දේශීය බිත්තර මිල ගනන් අඩු කිරීම පිළිබද කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර සිදුකල ප්‍රකාශය සම්බන්ධව අදහස් දක්වමින් සමස්ථ ලංකා බේකරි හිමියන්ගේ සංගමයේ සභාපති වරයා ප්‍රකාශ කළේ ඊට සමගාමීව කේක් මිල පහත හෙලිය හැකි බවයි.

බිත්තර මිළ රුපියල් 35ක් වේ නම් කේක් කිලෝවක මිල රුපියල් 100කින් පහත හෙලිය හැකිබව ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය.

බිත්තර මිල බේකරි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන සදහා ඍජු බලපෑමක් ඇතිකරන සාධකයක් බවත්, බිත්තර මිල අඩුවීම හරහා බේකරි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන රැසක මිල අඩු කලහැකි බවත එම සංගමයේ සභාපති එන්.කේ ජයවර්ධන වැඩි දුරටත් පැවසීය.

Loading

Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close