සිමෙන්ති කොට්ටයක මිල අඩු කරයි.!

සිමෙන්ති කොට්ටයක මිල ගණන් අඩු කිරීමට තීරණය කර ඇති බව වෙළෙඳ අමාත්‍ය නලීන් ප්‍රනාන්දු සදහන් කරයි.

ඒ අනුව සිමෙන්ති කොට්ටයකින් රුපියල් 300ක් අඩු කිරීමට තීරණය කළ බව අමාත්‍ය නලීන් ප්‍රනාන්දු සදහන් කරයි.

කොළඹදී පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් අමාත්‍ය නලීන් ප්‍රනාන්දු මේ බව සදහන් කරයි.

Loading

Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close