චමරි ලෝක ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල අංක 01ක.!

ICC එක්දින ශ්‍රේණිගත කිරීම් හි පිතිකාරිනියන්ගේ ලැයිස්තුවේ ස්ථාන 6ක් ඉදිරියට පැමිණ ප්‍රථම ස්ථානය හිමිකරගැනීමට ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායක ක්‍රීඩිකා චමරි අතපත්තු සමත්ව ඇත.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩිකාවක් ලෝක ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල අංක 01ක ස්ථානයට පත්වූ පළමු අවස්ථාව මෙයවන අතර නවසීලන්ත කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සමග පැවති තරගයේ දැක්වූ සුපිරි දක්ෂතා සමග ඇයට මෙම ස්ථානය හිමිව ඇත.

Loading

Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close