දිල්ලි මහ ඇමති අරවින්ද් අත්අඩංගුවට.!

දිල්ලි මහ ඇමති අරවින්ද් කෙජ්රිවාල් සුරාබදු ප්‍රතිපත්ති හා සම්බන්ධ මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුවක් සම්බන්ධව ඉන්දියාවේ බලාත්මක අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය (ED) විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

මහාධිකරණ නියෝගයෙන් පසු (ED) කණ්ඩායමක් මහ ඇමතිගේ නිවසට පැමිණ සෝදිසි කිරීම් සිදුකර පසුව අරවින්ද් කෙජ්රිවාල් අත්අඩංගුවට ගත් බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

Loading

Highlights
Close
Hot list⚡
Close
Trend🔥
Close